STEP BY STEP

ALTERNATIVĂ VIABILĂ A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC

În anul şcolar 2002 – 2003, la Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău a fost aprobată înfiinţarea primei clase în alternativa educaţională Step by Step. În prezent funcţionează în şcoală un număr de zece clase în învăţământul primar.

A face din şcoală un lucru unde copilul să se simtă „ca acasă” nu este un lucru lipsit de importanţă, mai ales că el este la îndemâna oricui.

Prin programul Step by Step care spre deosebire de învăţământul tradiţional are o altă metodologie, alt mod de abordare a copilului şi are ca piatră de temelie „educaţia centrată pe copil”.

Acest sistem încurajază copiii să devină cetăţeni activi şi să aprecieze valorile inerente ale unui mod de viaţă democratic. Copiii din aceste clase sunt încurajaţi în a-şi formula şi exprima propriile păreri.

Programul pune în valoare respectul reciproc, responsabilitatea faţă de cei din jur, onestitatea, civismul şi seriozitatea.

Alternativa Step by Step respectă programa de învăţământ, un lucru foarte important pentru ca aceşti copii, la finele ciclului primar se pot integra fără nici un fel de probleme în învăţământul gimnazial şi posedă un bagaj de cunoştinţe pe care l-au asimilat prin descoperire şi interacţiunea cu mediul.

În alternativa Step by Step mediu de desfăşurare al activităţilor este prietenos, permite comunicarea între copii, permite o relaţie mai apropiată între cadru didactic şi elev. Fiecărui elev i se acordă aceeaşi importanţă, iar el îşi învaţă drepturile. Este un sistem prin excelenţă democratic.

Copilul este tratat conform nevoilor lui şi ritmului său propriu. A respecta ritmul propriu de dezvoltare a fiecărui individ în parte este lucru esenţial care stă la baza unei educaţii solide, performante.

Alternativa Step by Step presupune un sistem de educaţie individualizat, deci fiecare elev este comparat cu el însuşi şi nu cu ceilalţi. Individualizarea este facilitată şi de organizarea învăţării pe centre de activitate (citire, scriere, matematică, arte, ştiinţe, construcţii). Aceste sunt zone delimitate ale clasei, dotate cu material specific unei activităţi în care un număr mic de elevi se confruntă individual, în perechi sau grup cu sarcini adecvate nivelului lor de dezvoltare.

Această organizare oferă dascălului posibilitatea de a colabora „umăr la umăr” cu elevii iar aceştia învaţă să comunice cu colegii, să-şi ducă la îndeplinire unele sarcini „sămânţa lucrului în proiecte colective de mai târziu”.

Copiii, deşi au un program zilnic de 8 ore, vin cu drag la şcoală, nu manifestă oboseală, sunt comunicativi, colaborează, se ajută reciproc. Ei pot să înveţe aproape orice dacă sunt puşi în situaţii să se joace, să încerce să atingă, să audă, să simtă şi să vadă informaţia. Plăcerea copiilor de face ceva nou şi de a descoperi şi învăţa mai mult este răsplata de suflet a dascălului. Simbioza rolurilor de gânditori, ascultători, parteneri şi prieteni a dus la o materializare pozitivă a evoluţiei alternativei educaţionale Step by Step.

Programul Step by Step consideră copilul o persoană unică, demnă de dragoste şi respect, şi caută să-i asigure o bună dezvoltare individuală pentru o adaptare perfomantă la nevoile societăţii.

Stilul de lucru într-o clasă Step by Step pare mai tolerant, având în centru motivarea copilului pentru descoperire, cultivarea responsabilităţii personale şi a capacităţii de a decide în cunoştinţă de cauză între mai multe alternative.

Roadele muncii depusă în comun elevi – cadre didactice s-au materializat în numeroasele premii obţinuțe la diferite concursuri.

Părinţii sunt încântați pentru că la baza programului stau principiile democratice, ce încurajează copiii să devină cetăţeni activi şi să aprecieze valorile inerente unui mod de viaţă democratic. În acest sistem sunt încurajaţi în a-şi formula şi exprima propriile opinii, se pune în valoare respectul reciproc şi responsabilitatea faţă de cei din jur, onestitatea şi civismul, seriozitatea.

Cadrele didactice care predau la nivel primar au urmat toate modulele de pregătire în centrul de perfecţionare de la Botoşani precum şi alte cursuri oferite de CCD Bacău urmărindu-se permanent informarea şi perfecţionarea continuă.

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s